Middelloon Elektrotechniek (HBO/WO) | HetGeldCollege.nl (2023)

Hoeveel verdien je eigenlijk na een studie elektrotechniek op hbo- of wo-niveau? Dit is een heel normale vraag als je deze studie volgt of wilt gaan volgen. In deze blog komen we alles te weten, maar eerst snel antwoord!

Een elektrotechnisch ingenieur verdient € 2.833 bruto per maand als hij een universitair diploma heeft en € 3.222 als hij een masterdiploma heeft. Binnen 2,5 tot 3,6 maand vinden ze een volledige baan. 45 – 55% heeft 15 maanden na afstuderen een vast contract.

Nu je het weet, is het tijd om erin te duiken. Laten we eerst het startsalaris eens nader bekijken en vergelijken met andere hbo- en wo-opleidingen. Natuurlijk kijken we ook hoe dit zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Dan kijken we wat je uit 10 jaar ervaring haalt en hoe groot de kloof is tussen verschillende beroepen. Ook kijken we hoe snel je een vaste baan of vast contract krijgt en nog veel meer. Snel lezen!

Startsalaris Elektrotechniek

Laten we het eerst hebben over het startsalaris voor afgestudeerden in elektrotechniek. Zoals je net las, verdienen nieuwkomers op het hbo gemiddeld € 2.833,- bruto per maand (1). Heb je echter een masteropleiding afgerond, dan houd je € 3.222 bruto per maand over (2). Deze gegevens zijn gebaseerd op onderzoeken van Elsevier die in 2019 en 2020 zijn uitgevoerd.

Als we dit vergelijken met het gemiddelde startsalaris van bètastudenten op hbo- en wo-niveau, dan is duidelijk dat elektrotechnici het veel beter doen qua startsalaris.

Gemiddeld verdient een mbo-afgestudeerde met een diploma € 2.600 bruto per maand 15 maanden na afstuderen. Voor wo-afgestudeerden is dat 2800 € bruto per maand. Zo verdienen hbo'ers 233 euro bruto per maand meer;

(Video) Electrical Engineer - Salary, Jobs, Education (2022)

Als je meer wilt weten over het gemiddelde startsalaris van hbo- en wo-studenten in verschillende richtingen, dan raad ik je ten zeerste deze blog aan waar ik veel onderzoek naar heb gedaan:Gemiddeld aanvangssalaris HBO/WO

Ontwikkeling Beginsalaris Sinds 2004

Het is ook interessant om te zien hoe dit startsalaris zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Uit sommige onderzoeken blijkt dat het startsalaris van jaar tot jaar flink kan verschillen, ook als bijvoorbeeld een tekort op de arbeidsmarkt wordt aangepakt.

Kijken we echter eerst naar het startsalaris van hbo-studenten, dan zien we dat dat al jaren heel constant is. Ook hebben elektrotechnici sinds 2004 consequent meer verdiend dan de gemiddelde hbo-single.

Middelloon Elektrotechniek (HBO/WO) | HetGeldCollege.nl (1)

Voor mensen uit het wo geldt vrijwel hetzelfde. Wel wordt opgemerkt dat het hoger onderwijs pas sinds 2009 meer gaat opleveren dan andere hbo-opleidingen. In beide gevallen komt dat vooral doordat er in de loop der jaren steeds minder technici zijn, omdat de vraag naar gediplomeerden veel sneller groeit dan naar degenen die daadwerkelijk kunnen oefenen.

Middelloon Elektrotechniek (HBO/WO) | HetGeldCollege.nl (2)
(Video) How Much Money Do Engineers Make?? (Revealing My Electrical Engineering Salary!!)

Salaris Elektrotechnisch ingenieur met 10 jaar ervaring

Naast je startsalaris wil je ook weten wat je salarisverhoging is. Een goed begin is natuurlijk goed en wel, maar je wilt ook perspectief vinden op je financiële situatie in de toekomst. Gelukkig is dat zeker zo.

Een hbo-afgestudeerde verdient met 10 jaar werkervaring een bruto maandsalaris van € 4.101 per maand. Voor wo-afgestudeerden geldt het bedrag van € 5.207,- bruto per maand.

Salaris Diverse banen in de elektrotechniek

Naast het gemiddelde startsalaris en salaris bij 10 jaar ervaring is het ook goed om de verschillen tussen verschillende beroepen te kennen. Het punt is dat je met een opleiding elektrotechniek veel verschillende kanten op kunt.

Hieronder heb ik een lijst samengesteld met de meest populaire beroepen en de verdiensten die u kunt verwachten. Laten we aannemen dat het laagste salaris voor beginners is en het hoogste voor mensen met meer dan 10 jaar ervaring in hun vakgebied.

  • Werkvoorbereider: € 2.745 - € 3.710 (3)
  • Technologie 2760 € – 3735 € (4)
  • Projectleider: €3.500 – €4.600 (5)
  • Rekenmachine: 2500 € – 4000 € (6)
  • Servicemonteur: € 2.800 - € 3.800 (7)
  • Aannemer: € 3.300 - € 4.500 (8)

Hoe snel vind je een baan na je studie elektrotechniek?

Allereerst is het goed om te weten dat volgens SEO-onderzoek hbo-starters met een elektrotechnische opleiding tot de top vijf van starters behoren die na hun afstuderen snel een baan vinden.

Bij hbo-studenten gebeurt dat gemiddeld in 2,6 maanden. Als je ervan uitgaat dat het 5 tot 10 maanden intensief studeren kost om een ​​volledige baan te vinden, doen elektrotechnici dat heel snel.

(Video) Electrical Engineering USA Bachelors, Masters, Starting Salary, MIT EECS Program

Voor wo-afgestudeerden geldt hetzelfde, al duurt het wat langer. Hier is het gemiddeld 3,5 maand voor het vinden van de eerste voltijdbaan. Voor veel afgestudeerden is het gemiddelde 4 tot 8 maanden, wat betekent dat elektrotechnici iets sneller zijn.

Hoeveel elektrotechnici hebben een vast contract?

Het is ook de moeite waard om te weten hoeveel elektrotechnici 15 maanden na afstuderen een vast contract hebben. Zo krijgt u een goed beeld van uw toekomstige situatie op de arbeidsmarkt.

Ben je afgestudeerd met een hbo-opleiding Elektrotechniek, dan heb je 55% kans op een vast contract 15 maanden na afstuderen. Van de mensen met 10 jaar werkervaring heeft 84,2% van deze groep een vast dienstverband.

Dit is een zeer goed percentage in vergelijking met andere hbo-opleidingen. Sterker nog, de enige groep die meer vaste arbeidsovereenkomsten aanbiedt, is de groep afgestudeerden die aan hun opleiding beginnen.

Voor wo-afgestudeerden geldt 15 maanden na afstuderen het gemiddelde percentage van 45%. Bij mensen met 10 jaar werkervaring kreeg 87,1% van deze groep een contract voor onbepaalde tijd.

Welke andere (technische) studies betalen goed?

Om je een goed beeld te geven van de salarissen in de tech-sector, lijkt het me verstandig om ook te kijken wat andere tech-studio's goed verdienen.

Hiervoor heb ik met behulp van informatie uit Studiekeuze123 een aantal studies op een rij gezet. Het maakt er duidelijk uit dat dit voor werktuigbouwkundigen is die het salaris van elektrotechnici naderen. Hier kun je bij aanvang van de baan rekenen op een salaris van € 2.750,- bruto per maand. Meer weten over Salaris Werktuigbouwkundig Ingenieur? daar heb ikdit is een webloggeschreven op

Daarnaast ontvangen studenten Automotive (voertuigtechniek) ook een goed salaris. Voor hun 2.800 euro verdienen ze bijna evenveel als studenten elektrotechniek.

Een andere traditioneel succesvolle studie is de studie technische bedrijfskunde. Daar verdien je gemiddeld € 2.700 bruto per maand als startsalaris. Wil je meer weten over het salaris van deze studenten, dan kan datlees deze blogwaar ik eerder over schreef.

Hoe krijg je een nog hoger salaris?

Zoals je kunt zien, is een diploma elektrotechnisch ingenieur financieel haalbaar. Er zijn natuurlijk altijd manieren om uw kansen op een solide uitbetaling te vergroten. Dus ik denk dat het de moeite waard is om erover te praten!

Ten eerste is onderhandelen een van de meest effectieve manieren om een ​​goed salaris te krijgen. Elektrotechniek studeren betekent niet dat een goed salaris zomaar op je afkomt. Er komt een moment dat je wilt kijken wat een werkgever je echt te bieden heeft.

Het is dus altijd goed om te weten hoeveel je waard bent. Gelukkig heeft deze blog je daar een goed beeld van gegeven. Gebruik deze informatie daarom ook in uw onderhandelingen. Zo weet je wanneer je een goed aanbod krijgt en wanneer je werkgever te weinig biedt.

Bovendien is het altijd een goed idee om uw argumenten gestructureerd te hebben voordat u onderhandelt. Waarom zou u een bepaald salaris moeten krijgen? Heb je dingen gedaan die waarde toevoegen aan het bedrijf of in de toekomst zouden kunnen zijn? Als je dit voor jezelf helder hebt, kun je makkelijker overtuigend om een ​​bepaald salaris vragen.

Daarnaast is het verstandig om niet alleen te onderhandelen over het bedrag dat je ontvangt. Handelen wordt makkelijker als je ook perks bespreekt. Denk bijvoorbeeld aan het aantal uren dat je in een week werkt of het aantal vakantiedagen dat je opneemt. Dit maakt het gemakkelijker om tot een zinvolle overeenkomst met uw werkgever te komen.

Er zijn natuurlijk talloze andere manieren om een ​​onderhandeling succesvol te starten. gelukkig heb ik dat22 tips in deze blogzodat u een goed eindresultaat in de onderhandelingen kunt garanderen. Dan ga ik het zeker lezen!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 01/08/2023

Views: 6707

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.