معنی و ترجمه "شعر" به انگلیسی (2023)

×صفحه نخستترجمه فارسی به انگلیسیمثال ها و جملات به زبان انگلیسیجستجو کردناعلامیهبا ما تماس بگیرید

  • فرهنگ لغت ترجمه و معانی
  • ترجمه فارسی به انگلیسی
  • ترجمه انگلیسی "شعر"ترجمه انگلیسی و معنی کلمه، عبارت یا اصطلاح فارسی"شعر"شاملمنظومه، شعر، حماسه.

سایر عبارات فارسی معادل یا مشابه عبارت فارسی "منظومه" یا دارای کلمات این جمله نیز همراه با معادل انگلیسی آنها در زیر آورده شده است:

می توانید روی نماد بلندگو کلیک کنیدعلاوه بر کلمات، به تلفظ آن به زبان انگلیسی نیز گوش دهید.


انگلسگمشده

منظومه، شعر، حماسه

سیستم

سیستم

سیستم

سیستم، سفارش

سیستم

دستگاه، ماشین، دستگاه، سیستم، ماشین آلات، مجموعه

دستگاه

روش، روش، روش، روش، چگونه، سیستم

روش

نظم، نظم، نظم، نظم، نظام، آیه

انضباط

سلسله، سلسله، زنجیره، ریسمان، جانشینی، نظام

سلسله

روش، حالت، حالت، سیستم

رویه یا سبک

ترتیب، ترتیب، ترتیب، ترتیب، سریال سازی، سیستم

سفارش

رشته، رشته، رشته، سری، رشته، سیستم

اردوگاه

جهیزیه، سیستم، کشتی، دستگاه، تجهیزات

دستگاه


نکاتی در مورد نحوه ترجمه "شعر" به انگلیسی


استفاده 1- یک نکته کلیدیترجمه نازومه از فارسی به انگلیسیهمچنین توجه داشته باشید که این ترجمه در چه متن یا محیطی استفاده خواهد شد. مثلاً عبارت فارسی "سیستم"یک عبارت و اصطلاح فارسی غیر رسمی، رسمی یا تخصصی است. این یک موضوع انتخاب استمعادل انگلیسی "شعر"نقش تعیین کننده ای دارد.


پونت 2- هنگام ترجمه یک متن از فارسی به انگلیسی، لازم نیست همیشه یکسان باشدترجمه فارسی «نازومه» به انگلیسیمنعکس شود

زیرا یک متن و قطعاً یک متن تخصصی را می توان به روش های مختلف ترجمه کرد. مثلا

1- ترجمه تحت اللفظی عبارت فارسی. به عنوان مثال، برای تبدیل هر کلمه از عبارت "سیستم" به انگلیسیترجمه تحت اللفظی عبارت "شعر"میگویند.

2- هترجمه محتوای اصطلاح شعر به انگلیسیکه از نظر محتوا با متن اصلی تفاوتی ندارد و مفهوم را دقیق و درست ترجمه می کند و معمولا در نوشته های تخصصی استفاده می شود.


پونت 3- در زبان فارسی به دلیل عربی نبودن حروف در کلمات می توانند در نوشتار یکسان باشند اما در تلفظ و معنی یکسان نباشند. مثلا "بر فراز"در یک متن می تواند به معنای"پنا"بودن یا"بر فراز". (حتی همین عبارت "شعر" را می توان به گونه ای دیگر و با معنای دیگری تلفظ کرد.)
بنابراین در انتخابمعادل انگلیسی "شعر"به معنی کلمات متن اصلی دقت کنید تا در ترجمه انگلیسی دچار اشتباه نشوید.


پونت 4- ترجمه فارسی به انگلیسی در متون تخصصی نیاز به ظرافت خاصی دارد:
به عنوان مثال، "پیش پرداخت" را می توان به عنوان "پیش پرداخت" و همچنین به عنوان "پیش پرداخت" ترجمه کرد. در نوشته های انگلیسی، ترجمه دوم رایج و برجسته است.

جستجو در متون تخصصی خارجی موضوع را روشن می کند و مفهوم نوشته ما را بهتر در ذهن خواننده انگلیسی زبان منتقل می کند. در بارهترجمه انگلیسی کلمه یا اصطلاح "شعر"این هم درسته؟

بنابراین بهترین راه برای ترجمه معنی از فارسی به انگلیسی به خصوص در مباحث تخصصی بررسی معنی دقیق کلمات در زبان انگلیسی به خصوص در فرهنگ لغت تخصصی موضوع می باشد.راهنمای کلی ترجمه متون فارسی به انگلیسی


به طور کلی وقتی متن یا جمله ای می خواهیداز فارسی به انگلیسینکات زیر را به خاطر بسپارید و معنی کنید.


- معنی مطابق با متن را پیدا کنید:

همانطور که می دانید اکثر کلمات انگلیسی معانی متعددی دارند. گاهی این معانی متناقض است. مثلاً کلمه سوگند که به معنای «قسم» و «فحاشی» است.
در برخی موارد، معانی یک کلمه به قدری نزدیک است که انتخاب معنای صحیح بر اساس متن برای مترجم دشوار و پیچیده می شود.

این مهارت را می توان به راحتی با تمرین ترجمه به دست آورد. به عبارت دیگر انتخاب معنای صحیح و مناسب متن در ترجمه های بعدی برای شما آسان تر خواهد بود. این در موردسیستم ترجمه انگلیسی شعر، حماسهآیا این در مورد عبارت فارسی «منظومه» صدق می کند؟


- انگلیسی مدرن از زمان ها استفاده نمی کند و عبارات و معانی پیچیده را عمدتاً از طریق استفاده از افعال کمکی و تغییر ساختار جمله می رساند.

جدای از تفاوت های جزئی در تلفظ، نکات گرامری جزئی و انتخاب کلمات کمی متفاوت، زبان انگلیسی در نقاط مختلف دنیا به یک شکل صحبت می شود و انگلیسی زبانان در سراسر جهان به راحتی می توانند از طریق این زبان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.


- انگلیسی جنسیت ندارد:

در زبان انگلیسی، اسم ها جنسیت ندارند. برخلاف نزدیک‌ترین زبان‌های این زبان، یعنی آلمانی و فرانسوی که هر دو دارای جنسیت اسم‌ها هستند، چنین قاعده‌ای را در انگلیسی نمی‌دانیم. جنسیت اسم ها فقط به زبان آلمانی و فرانسوی محدود نمی شود.

بخش بزرگی از زبان‌ها، مانند تمام زبان‌های اروپای شرقی (روسی و اکثر زبان‌های اسلاوی)، عربی و زبان‌های مرتبط، اسپانیایی و زبان‌های مرتبط، قبل از اسم، جنسیت دارند.

بنابراین در داخلترجمه نازومه از فارسی به انگلیسیاز این منظر کار شما بسیار ساده می شود.


- افعال در انگلیسی استفاده نمی شود:

افعال تقریباً هرگز در انگلیسی استفاده نمی شوند. این بر خلاف اکثر زبان ها مانند آلمانی، فرانسوی، روسی، عربی، اسپانیایی و حتی فارسی است.

عدم صرف افعال استفاده از آنها را در جملات بسیار ساده می کند. که این سوال مطرح می شودترجمه انگلیسی "شعر"کار شما را راحت تر می کند.


- تلفظ انگلیسی:

تلفظ انگلیسی یکی از اولین نکاتی است که جلب توجه می کند. برخلاف فارسی، لغات انگلیسی لزوماً با تلفظ آنها املا نمی شوند و این باعث اشتباهات مخصوصاً برای مبتدیان می شود.

برای این نوع کلمات با تلفظ یکسان و املای متفاوت در انگلیسی،کلمات مشابهتماس گرفت.

در واقع انگلیسی ساختار یکنواختی برای تلفظ کلمات ندارد. به همین دلیل، باید تلفظ کلمات را به صورت جداگانه حفظ کنید. این سوال در یادگیری لیست لغات ضروری انگلیسی بسیار مهم است.


کلمات مرتبط با ترجمه شعر به زبان انگلیسی

منظومه شمسی به انگلیسیدر انگلیسی ممنوع شدممنوعیت قلدری و تهدید به زبان انگلیسیورود به زبان انگلیسی ممنوع استممنوعیت تجارت انگلیسیممنوعیت تعقیب کیفری به زبان انگلیسیممنوعیت در انگلیسیممنوعیت در انگلیسیممنوعیت گسترش به زبان انگلیسیغیر قابل توقف در دارای انگلیسی


- زمان:

اکثر زمان های فعل انگلیسی تقریباً هیچ معادل و ترجمه فارسی ندارند. یعنی ساده حال را نمی توان با هیچ یک از زمان های فارسی یکی دانست.

این مشکل برای زمان هایی مانند کمال فعلی بسیار بیشتر قابل مشاهده است. یادگیری معنای دقیق این افعال از طریق تمرین امکان پذیر خواهد بود.


- افعال مرکب:

افعال عبارتی که به عنوان افعال دو کلمه ای نیز شناخته می شود، افعالی هستند که از ترکیب یک حرف اضافه با یک فعل تشکیل می شوند و معنایی کاملاً متفاوت از فعل اصلی دارند. این افعال معادل فارسی ندارند و ممکن است در ابتدا برای فارسی زبانان گیج کننده به نظر برسند. لیست مهم ترین افعال جمله در زبان انگلیسی را می توانید در EnglishVocabulary.ir مشاهده کنید.


- ریشه، پسوند و پیشوند کلمات انگلیسی

معمولا دانستن ریشه کلمات انگلیسی، دانستن لیست پسوند انگلیسی و لیست پیشوند انگلیسی کمک زیادی به یادگیری زبان انگلیسی می کند و دامنه واژگان انگلیسی فرد را بیش از پیش گسترش می دهد.


- انواع ضمایر:

در زبان انگلیسی چند ضمیر شخصی برای فاعل، مفعول و مفعول داریم که در فارسی معادلی ندارند. البته یادگیری این ضمایر معمولا آنقدرها هم سخت نیست و با کمی تمرین می توانید به آنها تسلط پیدا کنید.


- برخی از کلمات معادل فارسی ندارند:

ممکن است برای برخی از کلمات انگلیسی معادل، ترجمه و معنای صحیح در فارسی وجود نداشته باشد یا هنوز کلمه ای برای آن ایجاد نشده باشد. سعی نکنید آنها را ترجمه کنید. برای مثال اگر متنی مرتبط با علوم کامپیوتر را ترجمه می کنید باید بدانید که کلمه windows نیازی به معادل فارسی ندارد.

در واقع استفاده از معادل فارسی «پنجره» برای این کلمه در این متن اشتباه است. با آشنایی با واژگان هر رشته علمی می توانید این نکته را رعایت کنید.


- آیا می توان یک متن فارسی تخصصی (مانند مقاله فارسی، پایان نامه فارسی، کتاب تجارت فارسی و ...) را به این راحتی به متن انگلیسی تبدیل کرد؟

آیا می توان با دانش محدود زبان در دریای متون تخصصی فرو رفت؟ بله، تبدیل متن انگلیسی به فارسی آسانتر است، اما در هنگام ترجمه متن از فارسی به انگلیسی، مهارت علمی مترجم، میزان آشنایی با زبان انگلیسی و دقت بسیار مهم می شود.


- حروف تعریف:

در فارسی تعریفی برای وضعیت دانش نداریم. در زبان انگلیسی، تعدیل کننده the برجستگی یک اسم را نشان می دهد. این تفاوت به این معنی است که بسیاری از فارسی زبانان نمی دانند چگونه از تعریف انگلیسی استفاده کنند.

استفاده نادرست از این تعریف در بین زبان آموزان و مترجمان تازه کار رایج است. با گذشت زمان، به استفاده صحیح از صفت ها عادت می کنید.


حروف اضافه:

ساختار استفاده از حروف اضافه در فارسی و انگلیسی بسیار متفاوت است. در واقع، حروف اضافه بین این دو زبان را نمی توان یکسان دانست.

گاهی اوقات در یک جمله فارسی از حرف اضافه استفاده می کنیم که در معادل انگلیسی همان جمله حرف اضافه وجود ندارد (اغلب برعکس این اتفاق می افتد).


- همیشه سعی کنید از ساختار و کلماتی که خود انگلیسی زبانان بومی استفاده می کنند در مکالمات یا ترجمه فارسی به انگلیسی استفاده کنید.

ناگفته نماند که برای این منظور لازم است مترجم متن های زیادی را به زبان انگلیسی خوانده باشد و با همنشینی ها و همنام های زبان انگلیسی آشنا باشد تا به عنوان زبان مادری انگلیسی مفهوم را منتقل کند.

بار دیگر تاکید می کنیم که این امر تنها با ابتکار و خلاقیت شخصی و بدون تسلط بر collocations زبان انگلیسی امکان پذیر نخواهد بود.


- امروزه با پیشرفت دانش و فناوری، استفاده ازترجمه خودکار از فارسی به انگلیسی منظومهنحوه ترجمه جملات و متون بامترجم گوگلمترجم گوگل توسط برخی افراد بسیار مورد توجه است.


همچنین پریشانینرم افزار ترجمه انگلیسی نازومهو اخیراً نیز برنامه های اندروید و برنامه های iOSترجمه فارسی به انگلیسی عبارت منظومهبه وجود آمد

شاید بتوان از این ابزارهای رایگان و آنلاین برای استفاده روزمره در مکالمات انگلیسی یا در حین آموزش و همچنین در ترجمه های مورد استفاده در محیط های رسمی مانند جلسات کاری، ارائه و ارائه در سمینارها و نمایشگاه ها استفاده کرد و از آنها رضایت داشت. بسته شدن قراردادهای بازرگانی، ترجمه و ارسال مقالات علمی و تخصصی در مجلات و نشریات خارجی، ترجمه کتب و پایان نامه های تخصصی و ... چه ارائه شده باشند و چه ارزش مادی و معنوی بالایی داشته باشند، حتما باید سعی کنید از مترجم خبره استفاده کنید. ترجمه فارسی به انگلیسیسوالات متداول در مورد ترجمه اشعار به انگلیسی

در این بخش مهمترین سوالات در مورد ترجمه و معنی واژه فارسی منظومه در انگلیسی ارائه شده است. امیدواریم با خواندن این پاسخ ها به پاسخ دلخواه خود برسید.


ترجمه انگلیسی و معنی کلمه، عبارت یا اصطلاح فارسی"شعر"شاملمنظومه، شعر، حماسه.

برای انتخاب معنی و ترجمه دقیق"شعر"ادامه مقاله را حتما به زبان انگلیسی بخوانید.

اگر می خواهید بدانید یک کلمه یا عبارت فارسی در انگلیسی با چه قافیه ای همخوانی دارد، مطالب این صفحه را بخوانید. زیرا ما به شما آموزش می دهیم که چگونه از بین ترجمه های سیستم، شعر، حماسه، بهترین ترجمه انگلیسی را برای سیستم انتخاب کنید.

معنی"شعر"در انگلیسی عبارت است از: system, poem, epic. همانطور که می بینید، چندین کلمه معادل انگلیسی"شعر"و. این مقاله را بخوانید تا متوجه شوید کدام یک از این کلمات برای مقصد ترجمه شما معنای بهتری دارد.

اگر می خواهید بدانید یک کلمه یا عبارت فارسی در انگلیسی با چه قافیه ای همخوانی دارد، مطالب این صفحه را بخوانید. زیرا ما به شما آموزش می دهیم که چگونه از بین ترجمه های سیستم، شعر، حماسه، بهترین ترجمه انگلیسی را برای سیستم انتخاب کنید.

برای تلفظ جمله"شعر"در انگلس،کلیک

معادل یک کلمه یا عبارت فارسی می تواند چندین کلمه انگلیسی باشد. برای مثال معادل انگلیسی"شعر"از نظام، شعر، حماسه تشکیل شده است. زیرا در ترجمه فارسی به انگلیسی"شعر"اشتباه نکنید: این مقاله را به طور کامل بخوانید.

برای یادگیری معنی انگلیسی یک کلمه یا عبارت فارسی"شعر"می توانید از روش های مختلفی استفاده کنید.
1- استفاده از واژه نامه (یا واژه نامه)
2- استفاده از Flashcards به زبان انگلیسی
3- بازی های لغات انگلیسی
4- آموزش واژه نظام، شعر، حماسه در یک جمله
5- نظام قرارگیری یادگیری، شعر، حماسه
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از این روش ها، این مقاله را بخوانید.
اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفا به ما امتیاز دهید.© Copyright 2017-2023، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی شده توسط حسام عالمیان


References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 23/08/2023

Views: 6159

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.